Tập huấn Thiết kế bài giảng e-Learning cho giáo viên THPT

1. Thông báo lịch tập huấn:
https://ntedu.top/index.php/2017/07/16/lich-tap-huan-thiet-ke-bai-giang-e-learning-danh-cho-gv-thcs/
Buổi sáng: 7h30-11h00; Buổi chiều: 14h00–17h30

2. Danh sách các bài viết hướng cách sử dụng phần mềm iSpring Suite
https://ntedu.top/index.php/elearning/
Thầy cô vui lòng xem kỹ bài hướng dẫn bài viết Cài đặt phần mềm iSpring Suite 9:  https://ntedu.top/index.php/2019/07/20/video-huong-dan-chi-tiet-cach-cai-dat-ispring-suite-9-7/  và xem bài viết sau để tải phần mềm iSpring Suite 9 (32 bit) hay  iSpring Suite 9 (64 bit):  https://ntedu.top/index.php/elearning/
Thầy cô nào không có Laptop thì trang theo microphne để thực hành ghi âm.
Vì thời gian chỉ diễn ra trong 2 ngày, đề nghị thầy cô đọc trước các bài viết trên Web https://ntedu.top/ để tiếp cận nội dung bài học trước.

3. Diễn đàn thảo luận
https://ntedu.top/index.php/dien-dan/  Xem hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây

 

4. Nhóm E-Learning Ninh Thuan
https://www.facebook.com/groups/elearning.ninhthuan/

5. Hệ thống quản lý bài giảng e-Learning (LMS):
https://elearning.ntedu.top/web/

6. Danh sách giáo viên dự tập huấn (Đợt 2):

Facebook Comments
To Top