Thiết kế bài giảng e-Learning

Import câu hỏi từ file Word và tạo bài kiểm tra trắc nghiệm trên LMS Moodle

Facebook Comments
Bình luận bài viết

Phản hồi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

To Top